14
jan.

M E G H Í V Ó

a MAGYAR REPRODUKTÍV IMMUNOLÓGIAI TÁRSASÁG 2018. évi Közgyűlésére

Magyar Reproduktív Immunológiai Társaság

Székhely: 1131 Budapest, Dolmány u. 12.

Napirendi pontok:

 1. Elnöki megnyitó
 2. Főtitkári beszámoló
 3. A Fővárosi Bíróság végzése alapján módosítások az alapszabályban

a., az Egyesület rövidített nevének „MRIT” nyilvántartásba vételének kérése

b., a honlap adatának pontosítása: www.mrit.org.hu

c., III. fejezet a kizárás eljárási rendjének pontosítása

d., VI. fejezet számozási és betűrendje pontosítása, a vezetőség fordulat törlendő, elnökség fordulatra javítandó

e., XIV. fejezet f. pontjának törlése

a 3/a-b-c-d-e pontok Közgyűlés általi megszavaztatása, jegyzőkönyvbe vétele az újbóli Fővárosi Bírósághoz való benyújtáshoz.

 1. Pénztárosi beszámoló
 2. Felügyelő bizottsági beszámoló
 3. Egyebek

Első meghirdetésben 2018. január 20. szombat 8.00-8.30 óra között

Helyszín: 6000 Kecskemét, Harmónia u. 23. Granada Konferencia Hotel, Zöld terem

Amennyiben első meghirdetésben a Közgyűlés nem határozatképes, tehát nincs jelen a tagság 50%-a plusz egy fő, úgy a második meghirdetésben már a jelenlévő tagság határozatképes elfogadhatja a beszámolókat, döntéseket hozhat.

Második meghirdetés:

2018. január 20. szombat 17.45-18.30 óra között 

Helyszín: 6000 Kecskemét, Harmónia u. 23. Granada Konferencia Hotel, Zöld terem.

 

Kelt: Budapest, 2018. január 2.

Prof. Dr. Szekeres-Barthó Júlia elnök sk.           Prof. Dr. Kiss Emese Virág főtitkár sk.                                                                

30
nov.

The International Conference on Gynecology, Obstetrics and Reproductive Medicine (GORM 2018) 

January 5-7, 2018, Bangkok, Thailand

 

Dear Colleagues,

The International Conference on Gynecology, Obstetrics and Reproductive Medicine (GORM 2018) will be held from January 5-7, 2018 in Bangkok, Thailand. This Conference will cover issues on Gynecology, Obstetrics and Reproductive Medicine. On behalf of the organizing committee, we cordially invite you to join the conference to communicate with the distinguished speakers and share your research results.

Conference Speakers

 • Dr. RASHMI RANJAN DAS, All India Institute of Medical Sciences (AIIMS)
 • Prof. Orna Tzischinsky, EmekYezreel Academic College
 • Prof. MOHAMMAD SALIM SHAKUR, United Hospital Limited
 • Prof. Fawzi A. Babiker, Kuwait University
 • Prof. Bernard M Y Cheung, Queen Mary Hospital, University of Hong Kong
 • Dr. Samia Toukhsati, Austin Health, Department of Cardiology
 • Prof. Asadi-Shekaari Majid, Kerman University of Medical Sciences
 • Prof. Keith R Pennypacker, University of Kentucky
 • Prof. Yasuo Iwasaki, Toho University Omori Hospital
 • Prof. Régis Bordet, University of Lille, France
 • Prof. Rohan D'Souza, University of Toronto
 • Prof. Arup Ratan Bandyopadhyay, UNIVERSITY OF CALCUTTA
 • Prof. Valeria Sandrim, Universidade do Estado de São Paulo
 • Prof. Muhammad Shahid, University of Agriculture, Pakistan
 • Prof. Ajai Gupta, Indian Institute of Integrative Medicine,(IIIM-CSIR), India


Call for Presentation and Attendance

You're welcome to attend our conference (without presentation) or submit your abstract through Online Registration System for an oral presentation. We would extend our highest appreciation and warmest welcome to your attention and attendance. And your participation will be essential to the success of the conference.

Best regards,

Organizing Committee

More information: http://www.engii.org/conference/GORM2018/

20
márc.

Dr. Pállinger Éva: sikertörténet a mesterséges megtermékenyítés sikerességét befolyásoló marker azonosítása

A mesterséges megtermékenyítés sikerességét befolyásoló markert azonosított a Pécsi Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem közös kutatócsoportja, melyről a Nature Scientific Reports című folyóiratában publikáltak tanulmányt.

 

Dr. Pállinger Éva, a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet docense az együttműködés előzményeivel kapcsolatban elmondta: Dr. Szekeres-Barthó Júlia, a PTE Orvosi Biológiai Intézetének munkatársa, a terhességi immunológia nemzetközileg is elismert szakértője vonta be a kutatásba, mely célul tűzte ki az extracelluláris vezikulák jelenlétének kimutatását és jellemzését a mesterséges megtermékenyítés során tenyésztett embriók sejttenyésztő folyadékában. Azért esett ránk a választás, mert egyrészt az intézetünkben a Dr. Buzás Edit, igazgató asszony vezetésével működő Extracelluláris vezikula munkacsoport nemzetközileg is elismert eredményeket ért el a vezikulák kimutatási módszereinek standardizálásában, másrészt kutatási területem közel egy évtizede az extracelluláris vezikulák humán reprodukcióban betöltött szerepének vizsgálata. Racionálisnak tűnt, hogy próbálkozzunk meg a közös munkával – fogalmazott.

A kutató elmondta, hogy jelenleg a beültetésre szánt embriókat morfológiai megjelenésük alapján választják ki, azonban bebizonyosodott, hogy a morfológiailag megfelelő, „szép” embrió nem feltétlenül jó is egyben. A kutatócsoport egy olyan, áramlási citometriával végezhető mérési módszert dolgozott ki, amely nem-invazív, nagyon gyors, olcsó, és közvetlenül a beültetés előtt elvégezve a mérést, megnöveli a beágyazódni képes embrió felismerésének az esélyét. A klinikai adatokkal történő összevetés eredménye szerint összefüggést találtak a nukleinsav tartalmú vezikulák száma és a mesterséges megtermékenyítés sikeressége között. A sikeresen beágyazódó embriók tenyésztőfolyadékában lényegesen kevesebb nukleinsavat tartalmazó extracelluláris vezikula van, mint a beágyazódni képtelen embriók sejttenyésztő folyadékában. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a tenyésztett embriók közül közvetlenül a beültetés előtt kiválasszák a legalkalmasabbat.

Dr. Pállinger Éva több szempontból is sikertörténetnek tartja a kutatást. Egyrészt azért, mert néhány hónapon belül megszületett az eredmény és megtörtént a szabadalmi bejelentés, másrészt pedig azért, mert az extracelluláris vezikulák vizsgálata nem triviális feladat, főként akkor, ha a biológiai mintában kevés számú vezikula van jelen. 

Úgy fogalmazott: az ilyen sikertörténetek rendkívül fontosak a kutatóknak, mert visszajelzést adnak arra vonatkozóan, hogy jó úton járnak. Orvos vagyok, ezért nagyon lényeges számomra, hogy egy olyan dolgot sikerült találnunk, ami valóban a betegeken segít, aminek klinikai relevanciája van – emelte ki.

Tóth-Szabó Szilvia
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

 

A cikk a Semmelweis Egyetemen megjelent cikk másodközlése: http://semmelweis.hu/hirek/2017/03/10/dr-pallinger-eva-sikertortenet-a-mesterseges-megtermekenyites-sikeresseget-befolyasolo-marker-azonositasa/