MRIT 2023. évi Közgyűlés

M E G H Í V Ó

a MAGYAR REPRODUKTÍV IMMUNOLÓGIAI TÁRSASÁG 2023. évi Közgyűlésére

Magyar Reproduktív Immunológiai Társaság

Székhely: 1131 Budapest, Dolmány u. 12.

Napirendi pontok:

1. Elnöki megnyitó

2. Alapszabály módosítás, az Elnökség feladata módosító rendelkezés

 

Alapszabály módosítása:

Az Elnökség feladata fejezet 5. pontjából kikerül az alábbi rendelkezés,

„Az Elnökség tisztségeire az adott tag csak egyszer választható újra”

3. Főtitkári beszámoló

4. Pénztárosi beszámoló

5. Felügyelő bizottsági beszámoló

6. Tisztújító vezetőségválasztás, Felügyelő és Fegyelmi Bizottság választás

7. Egyebek

 

Első meghirdetésben 2023. november 10-én, pénteken 13.00 óra

Helyszín: 1023 Budapest, Ürömi u. 56. MRA Székház I. emelet, Előadóterem

Amennyiben első meghirdetésben a Közgyűlés nem határozatképes, tehát nincs jelen a tagság 50%-a plusz egy fő, úgy a második meghirdetésben már a jelenlévő tagság határozatképes, elfogadhatja a beszámolókat, döntéseket hozhat.

Második meghirdetés:

2023. november 10-én, pénteken 13.15 óra

Helyszín: 1023 Budapest, Ürömi u. 56. MRA Székház I. emelet, Előadóterem

Kelt: Budapest, 2023. október 26.

Prof. Dr. Szekeres-Barthó Júlia elnök sk. Prof. Dr. Kiss Emese Virág főtitkár sk.